Webely

Cybersecurity Architect

Cybersecurity Architect

Un arhitect de securitate cibernetică proiectează și implementează soluții de securitate pentru a proteja infrastructura și datele unei organizații împotriva amenințărilor cibernetice. Evaluează riscurile, recomandă tehnologii și soluții, colaborează cu echipele de IT și management pentru implementare și monitorizează mediul de securitate pentru a răspunde la amenințările și cerințele organizației.

Rol:

Un arhitect de securitate cibernetică este responsabil pentru proiectarea și implementarea soluțiilor de securitate pentru a proteja infrastructura și datele unei organizații împotriva amenințărilor cibernetice. Acesta dezvoltă strategii și planuri de securitate, proiectează arhitecturi de securitate, identifică și evaluează riscurile, recomandă tehnologii și soluții de securitate, și colaborează cu echipele de IT și management pentru a asigura implementarea corespunzătoare a politicilor de securitate și conformitate cu standardele relevante. De asemenea, este responsabil pentru monitorizarea continuă a mediului de securitate și pentru adaptarea și actualizarea planurilor și tehnologiilor pentru a răspunde la schimbările în amenințările cibernetice și la cerințele organizației. Un arhitect de securitate cibernetică trebuie să aibă cunoștințe avansate în domeniul securității informatice, să fie familiarizat cu diverse tehnologii și soluții de securitate, să aibă abilități excelente de analiză și rezolvare a problemelor și să poată comunica eficient cu diverse părți interesate, inclusiv cu echipele de management și cu clienții.

Experienta:

Abilitati:

Contacteaza-ne